Tips for FM-overføring i bilen

Hvis du er bekymret for muligheten for at din telefonsamtaler vil kunne overføres via FM-båndet til andre biler på veien, får du her fire tips som vil gjøre deg tryggere.

Her er fire tips for å holde deg trygg.

1. Vær sikkert på at du velger en fullt ut testet og godkjent DAB-adapter, slik som Pure Highway 600. Andre DAB-adaptere har vist seg å overstige de regulatoriske grensene for FM-overføring, og derfor er det høyere sannsynlighet for en signallekkasje fra disse. 

2. Velg en anbefalt partner som BilXtra som tilbyr en ledningsfri og sikker installasjon. En profesjonell installasjon sørger for trådløs og sikker installasjon. Installasjonen vil alltid bli gjort via aux-in dersom det er mulig, utover dette vil det bli gjort via en FM-frekvens som ikke er standardfrekvens.   

3. Pure’s Highway-serie kobles automatisk til FM 87,6, som de fleste andre DAB-adaptere også bruker. Ved å velge en annen frekvens minimeres sannsynligheten ytterligere for at du overfører på samme frekvens som nabobilen. Dette gjør du ved å følge instruksjonene i denne videoen: 

4. Bruk “aux-in”, hvis tilgjengelig, for å øverføre lyden til bilens høytalere, og sørg for line-out er valgt i lydmenyen slik at FM-overføringen deaktiveres. Se video for ytterligere instruksjoner:

 

Hva med Pure Highway-serien? Er den trygg? 

Det finnes et tydelig regelverk knyttet til FM-overføringer som er til for å hindre signallekkasje av FM-signaler til andre kjøretøy. Det er blant annet satt tydelige grenser for signalstyrke i tillegg til regler for integreringen av senderantennens design. Pure er verdensledende på design for DAB-adaptere med over ti års erfaring på området. Kundene våre kan derfor stole på at alle våre produkter, både nye og gamle, er i samsvar med dette regelverket. 

Tester vi har gjort av konkurrerende produkter i vårt testlaboratorium for radiofrekvenser og påfølgende tester gjort av godkjente tredjeparts testorganisasjoner, har vist at disse produktene ikke oppfyller kravene i regelverket. Det er importørens ansvar å sørge for at alle produkter er i samsvar med regelverket (ved å bruke godkjente tredjeparts testorganisasjoner) før de lanseres i det europeiske markedet. I situasjoner som dette mener vi at det lokale tilsynsorganet er ansvarlig for å undersøke slike tilfeller og å foreta nødvendige tiltak for å sørge for at bedriftene overholder regelverket. 

Alle Pure’s DAB-adaptere er designet og testet i vårt anlegg i Kings Langley, Storbritannia. I tillegg er DAB-adapterne testet og godkjent av et uavhengig testlaboratorium (TUV SUD), for å sikre at kravene fra European Telecoms Standards Institute (ETSI) er oppfylt. 

Testene sikrer at når Pure Highway-serien brukes i FM-sendemodus, så oppfylles alle regulatoriske krav med hensyn til signalstyrke i FM-overføringen. I praksis innebærer det at eventuell signallekkasje minimeres samtidig som det gir optimal ytelse, noe som betyr at muligheten for lyd-overføring av din avspilling av musikk eller hands-free telefonsamtale til nabobilen er minimert så mye som mulig.

Brukere av Pure kan stole på at alle våre produkter er i tråd med regelverket som er satt. Alle våre adaptere kan både overføres via FM og via ledning til bilens lydanlegg. For å få best mulig signal, anbefaler vi alltid at man benytter seg av AUX-inngangen i bilen dersom det er et alternativ. Om det ikke er mulig, anbefaler vi brukere å endre standardfrekvensen i FM til en annen frekvens. Selv om dette ikke fjerner risikoen for forstyrrelser fra tredjepartsprodukter som ikke samsvarer med regelverket, vil forekomsten av eventuelle forstyrrelser reduseres.  

 

Highway 200

DAB+-radioadapter til bilen med musikk via aux-inngang.

Highway 400

Trådløs DAB+ biladapter med Bluetooth

Highway 600

Trådløs DAB+ biladapter med bluetooth og handsfree anrop

Highway 600

Trådløs DAB+ biladapter med bluetooth og handsfree anrop